- Bài về Thất Sơn của ông Vuơng Thông tục gọi ông Sáu .

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 36134)
 - Bài về Thất Sơn của ông Vuơng Thông tục gọi ông Sáu .
        Đoái xem phong cảnh Thất-Sơn,
Tuy là rẫy-bái sau hơn Sài-Gòn (2).
        Bạc bài đánh tợ trường bon,
Kẻ voi người ngựa đường mòn vô ra.
        Xuân-Sơn, Hưng-Thới, Nhơn-Hòa,
Ba làng thiên-hạ người ta vầy-vầy.
        Đua nhau cuốc đất trồng cây,
Vài Phật cùng Thầy dạ ở làm ăn.
        Tháng năm tháng sáu lăng-xăng,
Trồng khoai tỉa bắp mà ăn đỡ lòng.
       Nam thanh nữ tú vui thay,
Chợ thời buôn-bán tối ngày không tan.
       Khai kinh dọn lộ đấp đàng,
Thương-hồ qua lại cả ngàn vô ra.
        Bán rau, bán ớt, bán cá,
Bán thơm, bán mít, cùng là bán dưa.
        Sớm mai chợ nhóm tới trưa,
-------------
1. Ông Sáu là một đại đệ-tử của ông Trần-văn-Nhu,
2. Có chỗ chép: vui hơn Sài-Gòn.
-------------
Đậu xanh, đậu trắng, bán đường trà-om.
        Bán gà, lại bán heo con.
Hươu nai cũng có món ngon đồ rừng.
       Đọt lang, đọt sợp, đọt vừng,
Bán rau ngành-ngạnh, bán gừng, bán me.
       Tháng tám kẻ bộ người ghe,
Khoai lang, khoai tím, bán mè, bán lươn.
       Chuối cao, chuối ngự, đồ thường.
Mảng-cầu, đu-đủ, trong vườn gánh ra.
       Tuy là ở núi non xa (1),
Vật chi cũng có, cau bòn, cau ta.
        Dưa leo, dưa hấu, khổ qua,
Sớm mai hành hẹ gánh ra dẫy-đầy.
       Cao-Miên bán gióng, bán mây,
Giáng-hương củi bó, trái cây vú-bò.
        Người thời bán gạo bo-bo,
Bột lùng, bột ngải, mừng-rò, trái-dâu.
        Tóc xanh chí những bạc đầu,
Bán-buôn từ-thiện giữ câu tu-trì.
        Thuở xưa Thầy cựu có ghi,
Ngày sau Bảy Núi vĩnh-vi đời đời.
        Danh thơm có báu Kỳ-Hương,
Ở cho đạo-đức bốn phương phục-tùng.
        Tích hiền đừng có tích hung,
Tích nhơn tích nghĩa tích trung tích lành.
        Nhơn-dân đâu đó cũng đành,
Trời cho hương-đảng đạo đồng giữ ngay.
        Sài-Gòn, Gia-Định tới đây,
Long-Hồ, Sa-Đéc, Tấn-Cây, Cái-Vồn.
-------------
        1.Có chỗ chép: Ở xứ núi non.
-------------
         Bằng-Tăng, Thốt-Nốt, Trà-Ôn,
Tùy-Son, Rạch-Lá, Trà-Hôn, Cái-Tàu.
        Cần-Chông, Rạch-Giá, Cà-Mau.
.    .    .     .     .     .     .     .     .      .      .
        Cả-Thia, Cả-Cối, Cả-Còng,
        Sông sau sông trước đôi sông.
Tam-Kỳ lục-tỉnh cũng đồng tới đây.
         Người thời lên ở Nhơn-Hòa.
Kẻ qua núi Tượng, người qua Giang-Thiền
         Người thời đi thẳng Hà-Tiên.
Kẻ vô Xà-Tón ở liền Nam-Vi,
         Chẳng qua Trời Phật khiến đi,
Người thời lỡ bỏ, kẻ thời đi tu.
          Đêm ngày giữ đạo công phu,
Ngày sau Bảy Núi thiên thu đời đời.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn