Giáo Lý và sự hành Giáo

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 37856)
Giáo Lý và sự hành Giáo

Ai đã từng đọc Sấm Giảng Thi Văn của Đức Giáo Chủ, từng theo dõi các sách báo và những tài liệu tu học của Đạo này, chắc chắn đã thấy rõ rằng B.S.K.H. và P.G.H.H. là một Đạo có Giáo Lý vững vàng chắn chắc, Giáo Lý đó bao gồm Yếu Pháp của Phật, đôi phần tinh túy của Nho và bao nhiêu tư tưởng riêng của chư vị tổ sư từ Đức Phật Thầy Tây An đến Đức Huỳnh Giáo Chủ.

 

Giáo Lý đó ra đời kịp lúc thật ứng hợp với không gian và thời gian. Bằng cớ không thể phủ nhận được, là Giáo Lý đó đã được tiếp nhận một cách hân hoan và nồng nhiệt, cho nên Đạo mới được lan rộng phi thường như ngày nay.

 

Với một Giáo Lý vững vàng chắc chắn, không phải chư Tổ Sư chỉ đưa ra là xong, mà còn phải hoằng hóa từ phương diện tổ chức sinh hoạt cho đến thức lệ thực hành.

 

Nếu Đức Phật Thầy Tây An, Đức Bổn Sư, Đức Phật Trùm, Ông Sư Vãi Bán Khoai đã phải lo dời (lập làng, mở ruộng, độ bịnh) phải giáo đạo (giảng Phật Pháp, dạy cách tu), thì Đức Giáo Chủ đã phải xiển dương hơn nữa. Chính tự thân Ngài đã phải xiển dương hơn nữa. Chính tự thân Ngài đã thực hành đầy đủ Giáo Pháp do Ngài đề xướng, Ngài lại tận tâm dẫn dắt mọi người noi theo gương tu hành vừa giản dị, vừa có công năng đưa đến con đường giải phóng thân tâm. Đồng thời, Ngài khuyến cáo ai nấy chăm lo việc làm ăn chân thật, biết thương nhau, hỉ xả cho nhau mỗi khi phạm lỗi. Phải yêu thương đất nước, bảo vệ đất nước và không làm điều gì có thể coi là gây sự tổn hại cho đất nước.

 

Giáo Lý đó đã được dạy dỗ rạch ròi và thực hành nghiêm chỉnh. Chẳng bỏ Đạo mà cũng chẳng quên đời, không chăm vào tham vọng giải thoát ngay mà cũng không mê đắm mồi danh bã lợi mà quên cái tiêu điểm niết bàn vắng lặng, cần phải tinh tiến của mình.

 

Nhìn Giáo Lý B.S.K.H. – P.G.H.H. rồi xem sự thực hành Giáo Lý ấy một cách kỹ càng và khách quan, chắc ai cũng phải nhận đó là một đạo Phật nhập thế, một giáo phái có căn đề, để y cứ mà tiến vững và tiến xa hơn nữa trên đường Đạo Pháp.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn