Quan niệm Tiên Rồng

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 42576)
Quan niệm Tiên Rồng

 

Theo Phật Giáo từ kim chí cổ

Gốc ông cha ta cũng tu hành

 

Sản sanh từ lòng đất mẹ, nền Đại Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo tuy bắt nguồn nơi Giáo Lý căn cốt của Đức Thích Ca, trang điểm thêm bằng tinh hoa Khổng Lão nhưng sắc thái và tinh thần của Đạo vẫn là sắc thái tinh thần của dân tộcViệt Nam. Cho nên nói đến B.S.K.H. người ta nghĩ ngay đó là Đạo của Dân tộc, cũng như nhìn qua P.G.H.H. ai ai cũng nhận đó là Đạo của Giống Nòi.

 

Điều này có gì quan trọng mà cần phải nói?

 

- Đọc nhân loại tiến hóa sử, xin thưa rằng quốc gia nào cũng nâng cao tinh thần dân tộc lên hàng đầu, bởi vì nó là yếu tố căn bản để quyết định vận mạng thịnh suy, còn mất của một nhân chủng.

 

Nước Việt Nam thân yêu của con Rồng cháu tiên sở dĩ tồn tại được đến ngày nay, là nhờ ở tinh thần quốc gia dân tộc đó. Nó hồn nhiên dung dị nhưng biết tự lập, tự cường; nó từ hòa quảng ái, nhưng bất khuất trước những bạo lực muốn đè bẹp, rẻ khinh. Nó có thể đồng hóa được bất cứ ai lân la với nó, chớ quyết không hề để cho ai đồng hóa nó được bao giờ!

 

Một điều đáng hãnh diện hơn cả là nhờ tinh thần dân tộc mà hằng ngàn năm phải học “chi hồ giả dã” và hằng trăm bị nhồi nặn trong cái lò “a b c, d”, nòi giống nhỏ bé này vẫn được đồ sộ, vững bền, không có hế lực nào làm sụp đổ được.

 

Như thế, tính chất dân tộc của P.G.H.H. là một đặc điểm tô bồi cho sự vững bền của quốc gia vậy.

 

Quan Niệm Tiên Rồng

 

Trong quyển Việt Sử Kinh Nghiệm (1), khi bàn về quan niệm Tiên Rồng, chúng tôi đã phát huy cái tư tưởng cực khôn ngoan của ông cha khi chọn Tiên Rồng làm vật tổ. Tiên tượng trưng cho những gì lịnh mẫu, trí tuệ, phi phàm; Rồng tượng trưng cho sức mạnh vô biên, tiềm năng bất tận. Các cuộc kháng cường lân thế chư chẻ tre qua những lần phá Tống, bình Chiêm, diệt Nguyên và hạ Pháp... há không phải là sức mạnh của Rồng thiêng chỗi dậy? Và những phong cốt hào hoa, bí trí của Nguyễn Trãi khi về ẩn dật ở Côn Sơn, của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc an tọa trên am Bạch Vân, của La Sơn Phu Tử khi đứng trên ngàn Thiên Nhân mà “thế sự nhìn xem rồi cuộc cờ... “ là gì, nếu không cho rằng Tiên phong cốt cách?

 

Quan niệm đó tuy chỉ bắt nguồn trên một huyền sử, nhưng thật đã vun quén chẳng ít cho tinh thần Dân tộc, khiến người Việt, từ mấy ngàn năm, biết sống trên cái bản ngã đặc biệt, rất đáng lấy làm tự hào qua sự góp mặt của họ trên quả địa cầu.

 

P.G.H.H. trong sự sáng khai của Đức Huỳnh Giáo Chủ, luôn luôn tiếp tục phát dương cái quan niệm đó không cho mất mát, phai mờ. Ngài đã thuật hoài ý chí của mình:

 

Khùng cảm mến truyền câu hồi vị

Thà làm hiền mà biết non sông

Điên như ta Điên giống Tiên Rồng

Điên gỡ ách xích xiềng thế tục.

 

Và những lúc ca ngợi anh linh các hàng tử sĩ, Ngài cũng không quên khơi gợi ý thức Lạc Hồng:

 

Thiệt chẳng hỗ giống dòng Nam Việt

Từng nêu cao khi tiết Lạc Hồng

Đã mang lấy nợ núi sông

Quyết lòng báo quốc tồn vong sá gì!

 

Quan niệm ấy, nhiều lúc đã được dặn dò một cách cẩn thận, rạch ròi hơn. chẳng hạn, trong bài Trao lời cùng Ông Táo, Ngài viết:

 

Thần ráng sức ra công khuyên dỗ

Gìn thuần phong mỹ tục của Rồng Tiên

Tập ở ăn theo nết Thánh Hiền

Lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nối chí

 

Cho đến lúc đi khuyến nông, thuyết giáo mọi người lo làm ăn, tu học, Ngài cũng không quên kêu gọi, nhắc nhở đến cái đức chịu đựng cần cù của nói giống Rồng Tiên:

 

Gởi một tấc lòng son nhắn nhủ

Khuyên đồng bào hãy rủ cho đông

Nắm tay trở lại cánh đồng.

Cần lao nhẫn nại Lạc Long tổ truyền

 

Quan niệm Tiên Rồng bàng bạc trong thì văn sấm kệ P.G.H.H. đã nói rõ lên ý thức quốc gia được sùng thượng nơi đây, để đóng góp cho tinh thần dân tộc đặc biệt của người Việt mỗi ngày mỗi thêm vững mạnh.

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn