Chương VI: Sự Canh Tân và Quy Nguyên Trong Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 39899)
Chương VI: Sự Canh Tân và Quy Nguyên Trong Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo

Chấn hưng Phật Giáo học đường

Dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên

Phật Giáo  Hòa Hảo là một đạo Phật, không thể nào nói khác hơn. Bởi người khai sáng mối Đạo nầy Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nhiều lần xác định :

Đạo vô vi của Phật ân cần

Nối theo chí Thích Ca ngày trước

Hoặc là :

Nhìn Phật Giáo mà tìm cái lý

Coi tại sao ta phải tu hành

 Nhưng đó là một đạo Phật đã được vị Giáo Chủ trong hiện tại làm một cuộc chỉnh Pháp lớn lao. Đã bác bỏ tất cả những thần khải tôn giáo nặng mang cuồng tín, mê vọng, mà dựng lại một nền Đạo có lý trí, vững chắc trong suy tư và giản dị trên hành động.

Tuy nhiên, muốn hiểu rõ cuộc chỉnh pháp ấy, trước phải trở về cái đáy uyên nguyên của Đạo Phật.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn