Chương I: Nguồn gốc Đạo Phật Giáo Hòa Hảo (Nguyên Thỉ)

11 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 42718)
Chương I: Nguồn gốc Đạo Phật Giáo Hòa Hảo  (Nguyên Thỉ)

Non sông rực rỡ chói ngời
Mảnh gương Phật Đạo soi đời cổ kim
(1).

Người tu Phật, chắc không mấy ai không hiểu là “học đạo chỉ cần biết được đường về, không cần gì phải hỏi đến tổ tông”. Nhưng chắc ai cũng đồng ý rằng nếu biết được tổ tông rồi nương theo đó mà tìm thấy con đường về, thì còn chi quý hóa hơn nữa!
Một nữ văn hào Pháp, bà De Stael, cho rằng: “Người ta quay lại quá khứ xa được bao nhiêu, thì có thể tiến xa về tương lai được bấy nhiêu”. Chúng ta cũng đồng ý mà nhận rằng có hiểu được cách sống và cách lập giáo chủ chư Tổ, chư Sư để nương đó mà tu hành thì công phu tu trì mới thêm nhiều kết quả.
Chính vì thế mà muốn rõ được chuyện nay, chúng ta phải ôn cố chuyện xưa, cũng như muốn thông rành nguồn cội P.G.H.H. ta phải quay về hơn trăm năm trước, khi Đức Phật Thầy sáng lập tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương.
*********
Chú Thích:

(1) Tất cả những câu thơ văn trích dẫn đặt dưới tiêu đề mỗi chương, đều là của Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng tác

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn