Chương I và Chương II

27 Tháng Năm 200412:00 SA(Xem: 18326)
Chương I và Chương II
GÍÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HIẾN CHƯƠNG

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC
Ngày 16-17-18 tháng Mười 1966
BIỂU QUYẾT
*
ĐỨC BÀ HỘI TRƯỞNG DANH DỰ TỐI CAO BAN HÀNH

HIẾN CHƯƠNG
của
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Nền Đạo do Đức Giáo Chủ HUỲNH PHÚ SỔ khai sáng
từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939)

LỜI MỞ ĐẦU

Mảng chờ trông bá tánh thảnh thơi,
Khắp bốn biển liên dây Hòa Hảo.
(Đức Huỳnh Giáo Chủ)

Đạo Phật Giáo Hòa Hảo được khai sáng và hoằng dương trên đất nước Việt Nam, nhứt là tại miền Tây Nam Việt, hơn một phần tư thế kỷ nay (1939-1966) đã đem lại nhiều phúc lợi cho đồng bào và cho hơn hai triệu tín đồ, cũng như đã góp công lớn lao vào công cuộc phát huy đạo lý chơn truyền và bảo tồn những giá trị tinh thần của dân tộc.
Đức Giáo Chủ HUỲNH PHÚ SỔ hiện đang vắng mặt, nhưng Đoàn thể Phật Giáo Hòa Hảo, với niềm tin vững mạnh Ngài sẽ trở về, đã đứng vững để trưởng thành và tiến bộ qua bao nhiêu thử thách.
Để tiếp tục sứ mạng phổ truyền Giáo lý Học Phật Tu Nhân của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ, các cơ cấu Ban Trị Sự của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo được tái lập và hoạt động theo Bản Điều Lệ ngày 19-12-1963, sau đó đổi thành Bản Hiến Chương ngày 6-12-1964 cho đến khi Giáo Hội có tư cách đại pháp nhân do Sắc Luật 002/65 ngày 12-7-1965.
Bản Hiến Chương nầy ra đời với ý niệm và mục đích dưới đây:
— Đoàn kết tất cả tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thành một khối duy nhứt.
— Bảo tồn và xiển dương chánh pháp của nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.
— Thiệt thi các mục tiêu dùng Đạo cứu Đời theo gíao lý Phật Giáo Hòa Hảo.
— Làm bổn phận môn đệ khi ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ vắng mặt.
Với sức tiến bộ mau chóng, trong sinh lực dồi dào, nhu cầu giáo sự của Giáo Hội ngày một phát triển, nên Đại Hội Toàn Quốc nhóm tại Thánh Địangày 20 và 21-12-1965 đã biểu quyết cần phải tu chỉnh Bản Hiến Chương để Giáo Hội có thể sinh hoạt theo kịp đà tiến triển của Đoàn thể, ăn nhịp với sự trưởng thành của Quốc gia Dân tộc.
Trong tinh thần và mục tiêu trên đây, Bản Hiến Chương nầy được ban hành sau khi Đại Hội Toàn Quốc ngày 15 và 16-10-1966 đã biểu quyết sự tu chỉnh rộng rãi về mọi tiết mọi chương.

CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CĂN BẢN
*
ĐIỀU 1.- Phật Giáo Hòa Hảo là một nền Đạo do Đức Giáo Chủ HUỲNH PHÚ SỔ khai sáng từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (4-7-1939), tại Xã Hòa Hảo, Quận Tân Châi, Tỉnh Châu Đốc (Việt Nam).

ĐIỀU 2.- Phật Giáo Hòa Hảo bất khả phân dưới bất cứ hình thức nào, và Hiến Chương nầy có hiệu lực đối với toàn thể các tín đồ hành theo giáo lý của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ.

CHƯƠNG II
DANH HIỆU, MỤC ĐÍCH, TÔN CHỈ
*
ĐIỀU 3.- Danh hiệu: Giữa những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, nay thành lập trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ trở về, một tổ chức mệnh danh là GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

ĐIỀU 4.- Mục đích: Mục đích của Giáo Hội là tổ hợp tất cả nam nữ tín đồ của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ để:
a) Bảo vệ tín ngưỡng tự do, bình đẳng tôn giáo.
b) Trực tiếp giải quyết những việc xảy ra hằng ngày trong Đạo.

ĐIỀU 5.- Tôn chỉ: Tôn chỉ của Giáo Hội đúng theo giáo lý của Phật Giáo Hòa Hảo, là Học Phật Tu Nhân, nghĩa là:
a) Tìm cách trau giồi và nâng cao tinh thần đạo đức của tất cả tín đồ bằng cách truyền bá giáo lý của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ trong các quyển: 1.- Sám Giảng khuyên người đời tu niệm, 2.- Kệ dân của người khùng, 3.- Sám Giảng, 4.- Giác mê tâm kệ, 5.- Khuyến Thiện, 6.- Cách tu hiền và sự ăn ở của một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, 7.- Sám Giảng Thi Văn toàn bộ của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ.
b) Sưu tầm, nghiên cứu, diễn giảng, phiên dịch và phổ biến những Sám Giảng và Thi Văn của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ để chấn hưng Phật Đạo đúng theo giáo lý chơn truyền và góp công đào tạo một xã hội Việt Nam lành mạnh, lấy nguyên tắc công bình và nhân đạo làm chuẩn đích.
c) Tìm những phương tiện để cứu giúp kẻ nguy nàn, tương trợ trong việc quan, hôn, tang, tế, thực hiện các công tác xã hội hữu ích cho nhân sanh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn